Obsah

Pro rok 2023 zůstává stejná výše poplatků jako v předchozím roce: 700 Kč za trvale žijícího občana nebo za číslo popisné za rok.  1 pes v domácnosti důchodce 40 Kč za rok, každý dlší pes 80 kč za rok.

Preferujeme prosím bezhotovostní platbu na účet obce.

účet obce : 9329291/0100

variabilní symbol: 1340 + č.p + rok 

 

rozpis svozů 2023: Svoz odpadu pro rok 2023 (17.95 kB)

Pro rok 2019 zůstává stejná výše poplatků jako v minulém roce, tedy 650 Kč za trvale žijícího občana nebo za číslo popisné za rok. 30Kč stočné za trvale žíjícího občana nebo číslo popisné za rok. A 1 pes v domácnosti důchodce 40 Kč za rok, každý dlší pes 80 kč za rok.

Poplatky je možné uhradit hotově u paní Domínové, nebo bezhotovostně na účet obce.

účet obce : 9329291/0100

variabilní symbol: 1340 + č.p + rok